Polityka prywatności

Na podstawie art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:


  Z.P.H MADORA
  95-015 GŁOWNO
  ul. Bielawska 97
  tel. 42 719  44 50
  NIP: 7331127531
  REGON: 471401116
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej;
 6. Posiadam prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora;

 1. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
 2. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

CATALOG 2023

download new catalog

HISTORY COLLECTION

archive gallery collection

Contact information

Adress


Z.P.H MADORA


95-015 GŁOWNO

ul. Bielawska 97

T. 42 719 44 50


E. biuro@madora.pl 

DISTRIBUTION POINTS

wholesale

created by IT-SONET Sp. z o.o. - Informatyka w biznesnie 2023 | all rights reserved MADORA
Our website is protected by DMC Firewall!